کارت خرید

هاست دانلود سی پنل ایران

هاست دانلود ایران 5 گیگابایت
شروع از
18,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
دیتابیس اختیاری
گواهی SSL رایگان
پشتیبانی پی اچ پی فعال
آنتی شل و انتی ویروس فعال
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید اینترپرایس
سیستم عامل کلاود لینوکس
فعال سازی آنی سرویس
سفارش دهید
هاست دانلود ایران 10 گیگابایت
شروع از
29,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
گواهی SSL رایگان
پشتیبانی پی اچ پی فعال
آنتی شل و انتی ویروس فعال
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید اینترپرایس
سیستم عامل کلاود لینوکس
فعال سازی آنی سرویس
سفارش دهید
هاست دانلود ایران 15 گیگابایت
شروع از
39,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 15 گیگابایت
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
دیتابیس اختیاری
گواهی SSL رایگان
پشتیبانی پی اچ پی فعال
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید اینترپرایس
سیستم عامل کلاود لینوکس
فعال سازی آنی سرویس
سفارش دهید
هاست دانلود ایران 20 گیگابایت
شروع از
49,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
دیتابیس اختیاری
گواهی SSL رایگان
پشتیبانی پی اچ پی فعال
آنتی شل و انتی ویروس فعال
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید اینترپرایس
سیستم عامل کلاود لینوکس
سفارش دهید
هاست دانلود ایران 25 گیگابایت
شروع از
59,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 25 گیگابایت
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
دیتابیس اختیاری
گواهی SSL رایگان
پشتیبانی پی اچ پی فعال
آنتی شل و انتی ویروس فعال
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید اینترپرایس
سیستم عامل کلاود لینوکس
سفارش دهید
هاست دانلود ایران 30 گیگابایت
شروع از
68,000 تومان
ماهانه
مقدار فضا 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
امکانات نامحدود
دیتابیس اختیاری
گواهی SSL رایگان
پشتیبانی پی اچ پی فعال
آنتی شل و انتی ویروس فعال
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید اینترپرایس
سیستم عامل کلاود لینوکس
سفارش دهید