هاست حرفه ای وردپرس

 • میزبانی وب وردپرس 0/5 گیگابایت
  15,000/mo
  • 512 مگابایت فضا
  • 400 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 256 مگابایت میزان حافظه
  • 5 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux 8 سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • ندارد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید
 • میزبانی وب وردپرس 1 گیگابایت
  20,000/mo
  • 1024 مگابایت فضا
  • 800 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 512 مگابایت میزان حافظه
  • 10 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • ندارد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید
 • میزبانی وب وردپرس 2 گیگابایت
  30,000/mo
  • 2048 مگابایت فضا
  • 1000 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 768 مگابایت میزان حافظه
  • 15 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • ندارد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید
 • میزبانی وب وردپرس 3 گیگابایت
  40,000/mo
  • 3072 مگابایت فضا
  • 1200 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 1024 مگابایت میزان حافظه
  • 20 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • ندارد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید
 • میزبانی وب وردپرس 4 گیگابایت
  50,000/mo
  • 4096 مگابایت فضا
  • 1500 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 1500 مگابایت میزان حافظه
  • 30 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • ندارد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید
 • میزبانی وب وردپرس 6 گیگابایت
  60,000/mo
  • 6144 مگابایت فضا
  • 1500 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 1500 مگابایت میزان حافظه
  • 30 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • ندارد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید
 • میزبانی وب وردپرس 8 گیگابایت
  70,000/mo
  • 8192 مگابایت فضا
  • 1500 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 1500 مگابایت میزان حافظه
  • 30 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • ندارد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید
 • میزبانی وب وردپرس 10 گیگابایت
  80,000/mo
  • 10240 مگابایت فضا
  • 1500 مگاهرتز قدرت پردازنده
  • 1500 مگابایت میزان حافظه
  • 30 پردازش پردازش همزمان
  • CloudLinux سیستم عامل
  • LiteSpeed Enterprise وبسرور
  • Cpanel پنل مدیریت
  • SSD NVMe نوع فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • تعداد نامحدود بانک اطلاعاتی
  • 10عدد میزبانی سایت مجزا
  • تعداد نامحدود دامنه جانشین
  • تعداد نامحدود حساب ایمیل
  • فعال امکان تغییر نسخه پی اچ پی
  • فعال دیوارآتش لایه 7
  • فعال قابلیت ارتقا
  • فعال نصب کننده خودکار وردپرس
  سفارش دهید