هاست لینوکس پربازدید

هاست پرسرعت پربازدید سی پنل با منابع اختصاصی و تمامی امکانات به صورت نامحدود همراه با 7 روز ضمانت برگشت وجه

EN 1

فضا 1024 مگابایت
SSD NVME
CPU 1 Core
RAM 1024Mb
VRAM 512MB
دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
پردازش در لحظه نامحدود
تعداد کانکشن نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل کلاودلینوکس
پشتیبانگیری هفتگی

EN 2

فضا 2048 مگابایت
SSD NVME
CPU 2 Core
RAM 2048Mb
VRAM 1024MB
دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
پردازش در لحظه نامحدود
تعداد کانکشن نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل کلاودلینوکس
پشتیبانگیری هفتگی

EN 3

فضا 4096 مگابایت
SSD NVME
CPU 4 Core
RAM 4096Mb
VRAM 2048MB
دیتابیس نامحدود
پارک دامین نا محدود
ساب دامین نامحدود
پردازش در لحظه نامحدود
تعداد کانکشن نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل کلاودلینوکس
پشتیبانگیری هفتگی

EN 4

فضا 8172 مگابایت
SSD NVME
CPU 6 Core
RAM 8192Mb
VRAM 4096MB
دیتابیس نامحدود
پارک دامین نا محدود
ساب دامین نامحدود
پردازش در لحظه نامحدود
تعداد کانکشن نامحدود
کنترل پنل سی پنل
سیستم عامل کلاودلینوکس
پشتیبانگیری هفتگی